Thần Ẩn – 神隐 – Tinh Linh

Tác giả: Tinh Linh 星零

Thể loại: Huyền huyễn, chính kịch

Truyện đã hoàn

Số chương: 123

Chuyển ngữ: Nhatkhanhnd

Văn án:

A  Âm sau hai mươi bảy kiếp xui xẻo chết yểu, đứng ở đầu cầu Nại Hà tìm quỷ quân gác cầu Tu Ngôn muốn đòi công bằng. Tu Ngôn nói với nàng mệnh cách xui xẻo như vậy chỉ có hai cái khả năng: Một là nàng đắc tội với đại nhân vật không thể đắc tội trong thần giới, hai là nàng chính là đại nhân vật không thể đắc tội đó.
         
A Âm đối với chuyện này khịt mũi coi thường, từ khi Chân thần Bạch Quyết tuẫn thế, sau đó Thượng cổ giới đóng cửa, trong tam giới sớm đã không còn đại nhân vật danh xứng với thực nữa.
 
Rất lâu về sau, A Âm mới biết câu trả lời này của Tu Ngôn không có sai.

Chỉ tiếc, trong tam giới bát hoang ngàn năm sau sớm đã không còn A Âm.
      
Thời điểm lần cuối cùng nàng nhảy vào Vong Xuyên, cuối cùng suy nghĩ đã hiểu ra một điều, Tiên Yêu Thần hay Ma chẳng qua chỉ là một hạt cát giữa trời đất rộng lớn mà thôi.
   
Tiên Yêu Thần Ma, sinh ra trên thế giới, cũng sẽ có một ngày tan biến, ví dụ như nàng.

         Một câu giới thiệu vắn tắt: Nói về một câu chuyện yêu tai họa Tam Giới của con trai Thượng Cổ và Bạch Quyết.

Danh sách chương:

Chương 1 Chương 42Chương 83
Chương 2 Chương 43 Chương 84
Chương 3 Chương 44 Chương 85
Chương 4 Chương 45 Chương 86
Chương 5 Chương 46 Chương 87
Chương 6 Chương 47 Chương 88
Chương 7 Chương 48 Chương 89
Chương 8 Chương 49 Chương 90
Chương 9Chương 50 Chương 91
Chương 10Chương 51 Chương 92
Chương 11Chương 52 Chương 93
Chương 12Chương 53 Chương 94
Chương 13Chương 54 Chương 95
Chương 14Chương 55 Chương 96
Chương 15Chương 56
Chương 16 Chương 57
Chương 17 Chương 58
Chương 18 Chương 59
Chương 19 Chương 60
Chương 20 Chương 61
Chương 21 Chương 62
Chương 22Chương 63
Chương 23Chương 64
Chương 24Chương 65
Chương 25Chương 66
Chương 26Chương 67
Chương 27Chương 68
Chương 28Chương 69
Chương 29Chương 70
Chương 30 Chương 71
Chương 31 Chương 72
Chương 32 Chương 73
Chương 33 Chương 74
Chương 34 Chương 75
Chương 35 Chương 76
Chương 36 Chương 77
Chương 37 Chương 78
Chương 38 Chương 79
Chương 39 Chương 80
Chương 40 Chương 81
Chương 41 Chương 82

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *